นโยบายความปลอดภัย

ด้วยบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

 • ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรก ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานทุกคน
 • บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัย
 • บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึก ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัยเป็นต้น
 • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
 • พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
 • พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
 • พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
 • บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

เกี่ยวกับเรา

บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2531 โดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ นำโดย...อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท
 • แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 • โทร : 66-2332-0345 โทรสาร : 66-2311-0851
 • อีเมลล์: pirunporn@ple.co.th
801919
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
168
1497
2890
775541
46039
32970
801919
Your IP: 54.92.148.165
23-07-2019 00:52

แผนที่บริษัท

Copyright@ By Power Line Engineering Public Company Limited
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripoj) Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. : 66-2332-0345   Fax : 66-2311-0851