ข้อมูลบริษัท

แนะนำบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร รวมถึงให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงานหลัก แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างโยธา และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง
2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ
บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ จัดหา และติดตั้งงานระบบวิศวกรรม
เลขทะเบียนบริษัท
40854500694
โทรศัพท์
66-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ)
โทรสาร
66-2311-0851
เว็บไซต์
www.ple.co.th
ทุนจดทะเบียน 
1,361,817,957 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,361,817,957 หุ้น
ทุนชำระแล้ว 
1,361,817,957 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,361,817,957 หุ้น
มูลค่าต่อหุ้น
1 บาท (บาท : หน่วย)

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง
2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต กม.27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
66-2596-9000 , 66-2596-9302-11 หรือ 66-2229-2800 , 0-2654-5999
โทรสาร
66-2832-4994-6 หรือ 66-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 หรือ
                      นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
                      นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ
                      นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ
                      นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ
                      นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261
ชื่อบริษัท
บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 128/180-181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
66-2216-2265, 66-2216-2268-9
โทรสาร
66-2216-2286

เกี่ยวกับเรา

บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2531 โดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ นำโดย...อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  • 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท
  • แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  • โทร : 66-2332-0345 โทรสาร : 66-2311-0851
  • อีเมลล์: pirunporn@ple.co.th
2544785
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
458
1296
4115
2531691
29435
56557
2544785
Your IP: 3.234.211.61
22-10-2021 03:28

แผนที่บริษัท

Copyright@ By Power Line Engineering Public Company Limited
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripoj) Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. : 66-2332-0345   Fax : 66-2311-0851